Vakuum og Kombi med både vakuum og høytrykkspumpe (kanon). Kombi er spesielt bra for spredning på udyrket mark. Kastelengde mellom 40 og 60m avhengig av vær og konsistens på gylle. Kan leveres med alle pumpetyper. Enkelakslet, boggi eller trippelakslet. Kontakt oss for mer info, også på www.Joskin.com