Enkel Slangespreder

Enkel Slangespreder

Med REKORD slangespredere ble metoden, i 1988, for første gang introdusert i Norge. Med lang erfaring og levering til et stort antall brukere, kan vi med sikkerhet si at metoden gir enklere, billigere og bedre gjødselhåndtering for svært mange.
  • Gir en kapasitet som kan være flere ganger større enn vogntransport.
  • Lavt marktrykk og små kjøreskader som følge av at gjødslen pumpes i slange frem til traktor og spreder.
  • Lett utstyr gjør det enklere å gjødsle bæresvak jord, foruten at det gir større valgfrihet med utkjøringstidspunkt.
  • Mulighet for bedre gjødselutnyttelse ved at du uten stort merarbeid kan gjerne bruk av vanntilsetning i gjødselen

Relaterte produkter

Rekord System

Forhandlere

Alle Eiksentrene og Akershus Traktor avdelinger i Norge forhandler våre produkter.

Transport

Vi tranporterer i hele Norge